NBBU en MBO.nl stimuleren samen leven lang ontwikkelen in de flexbranche

In de krappe arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit om getalenteerd en vooral vaardig personeel te vinden én te binden. Bij MBO.nl weten we dat de ontwikkeling daarvan begint bij het kiezen van de juiste opleiding. En om MBO’ers na hun opleiding betere baankansen te kunnen bieden, zijn we een unieke samenwerking aangegaan met de NBBU.

MBO.nl en MBBU heffen hun glas om de samenwerking te beklinken.

Wat doet de NBBU?

De NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendbureaus) is met ruim 1.300 leden in vijftien jaar tijd uitgegroeid tot de grootste belangenbehartiger van brede intermediaire dienstverleners in Nederland. De bond heeft als doel de kwaliteit van de flexmarkt zo hoog mogelijk te houden, bijvoorbeeld door cao-controles uit te voeren en keurmerken te hanteren.

De NBBU maakt zich sterk voor werk- en inkomenszekerheid van (flex)medewerkers. Daarnaast hechten zij veel waarde aan (loopbaan)ontwikkeling van alle aangesloten intermediairs. Net als wij. Daarom zijn we blij om in de NBBU een gelijkgestemde sparringpartner te hebben gevonden. 

Wat doet MBO.nl?

MBO.nl is ontstaan uit de wens om de vele voordelen van publiek en privaat onderwijs te bundelen. Het is een initiatief van de grootste private opleiders van Nederland in samenwerking met zeven ROC’s. Op deze manier kunnen we nog meer MBO’ers in de regio bereiken en hen helpen met hun loopbaanontwikkeling. 

Hoe? MBO.nl biedt studenten één compleet onderwijsplatform waarop alle kwalitatieve publieke én private opleiders in de regio terug te vinden zijn. Daarnaast staan de opleidingsadviseurs van MBO.nl altijd klaar om de werkende of werkzoekende MBO’er te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze.  

Altijd in ontwikkeling

Het platform van MBO.nl is altijd in ontwikkeling. Dat betekent dat we ons aanbod voortdurend blijven aanpassen aan de vraag en de verschillende wensen van werkenden en werkzoekenden. Tegelijkertijd zorgen de aangesloten ROC’s dat het regionale aanbod inspeelt op de ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen van de eigen regio. 

Wat betekent deze samenwerking?

De samenwerking tussen MBO.nl en de NBBU biedt de (flex)medewerkers van de aangesloten intermediairs kansen om zich duurzaam te blijven ontwikkelen op de arbeidsmarkt. 

Marco Bastian, directeur van het NBBU, is blij met de samenwerking: “Vanuit de NBBU stimuleren we al een aantal jaren onze leden om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Door de samenwerking met MBO.nl krijgen onze leden makkelijker toegang tot praktische opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden waar hun medewerkers gebruik van kunnen maken. Zo slaan we de handen ineen dat een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen mogelijk is.”

Door deze samenwerking versterken MBO.nl en NBBU elkaar en bouwen we samen aan een sterke regionale (flex-)arbeidsmarkt met goed opgeleide medewerkers.

MBO.nl Zakelijk